TRAFİĞE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

KOORDİNASYON VE DENETİM
Trafik Şube ya da başka bir birimin çatısı altında trafiği ilgilendiren her gelişmenin takip edilerek anında müdahalenin sağlanabildiği tam yetkili bir merkez faaliyete geçirilmelidir.Bu merkezde şehir planlamacılardan ulaşım mühendislerine ve trafik denetçilerine kadar,geniş ve uzman bir kadro oluşturulmalıdır.Öyle ki bu merkezin bilgisi olmadan ulaşıma açık bir sokakta çukur dahi açılmamalıdır.Merkezdeki birim, trafik hareketlerine göre sahadaki görevlilerle temas kurarak yönlendirme yapabilmeli,sürücülere anlık bilgi aktarabilmelidir.Yine aynı merkezde eğitim birimi oluşturulmalı ve sürücü kurslarının denetiminden okul dönemi eğitime kadar denetleyici ve öğretici rol üstlenmeli.Belediyeler de denetim kısmında rol alarak trafik ekiplerinin yükünü azaltmalı.

CEZA VE EĞİTİM
Yeni yollar köprüler ya da daha fazlası. Ne yapılırsa yapılsın bilinçli sürücü sayısı artmadıkça kazalar ve trafik karmaşası da bitmeyecektir.Bilince giden yolda atılacak ilk adım ise maalesef cezadır.Caydırıcı ve taviz vermeden uygulanan ceza sisteminin,sigarayla mücadelede kısa sürede başarıyı getirdiği gerçeği örnek alınabilir. Ayrıca kamerayla denetimin olduğu bölgelerdeki ceza korkusuyla gösterilen hassasiyet de ivedilikle ceza oranlarının ve yeterli denetim mekanizması oluşturulmasının elzem olduğunu ortaya koymaktadır.

Sıklıkla şikayetçi olunan ağır vasıta şoförleri,bir çok firmanın şoföre zaman dayatmasında bulunduğunu ve iş kaybetmeme adına kural ihlalleri yapıldığını,cezaların artırılması ve firmanın da buna dahil edilmesiyle caydırıcılık sağlanabileceğini yayınlarımızda belirtmektedirler.Yani kural ihlal eden dışında buna teşvik edenlerin de cezalandırılması sağlanmalıdır.Sigarayla mücadelede yasakların bir süre sonra bilinci doğurduğu gerçeğinden hareketle,sürücülerin de en kısa sürede kurallarla barışmaları ancak bu yolla mümkün gözükmektedir.

Tek başına eğitim vererek sonuca ulaşmak mümkün değildir.Yıllardır yollarda olan ve kendi kurallarını benimsemiş milyonlarca sürücüyü eğitecek kişi bulmak, eğitim yeri bulmak,bunlar sağlansa bile sürücülerin zaman ayırmalarını sağlamak hiç de kolay olmayacaktır.Yani eğitim için bir seferberlik başlatılırken,batı standartlarının çok altında kalan cezaların öncelikle artırılması gerekmektedir.Elbette etkili ve tavizsiz denetim şartıyla.

KADEMELİ SAAT UYGULAMASI

İstanbul trafiğinde sabah ve akşam saatlerindeki kronik yoğunluğun ana nedeni herkesin ve herkesimin aynı anda yola çıkmasıdır. Bu gerçekten hareketle kademeli saat uygulamasına geçilebilir. Özetle bu sistemde örneğin özel sektör çalışanları saat 06.00,kamu çalışanları 07.00 öğrenciler de 08.00 de yola çıkacak şekilde işyeri ya da okullarına gitmeleri ve aynı mantıkla akşam dönüşlerinin sağlanması trafiğe çıkan kişi ve araç sayısının dağılımına yardımcı olacaktır. Bir süredir ulaşım dünyasının da dillendirdiği bu uygulamayla ilgili geniş katılımlı bir değerlendirme yapılması ve yurt dışı örnekleri de incelenerek hayata geçirilmesi şehir trafiğinin katlanılabilir düzeye inmesine katkı sağlayabilir.

YETERİ KADAR KULLANILMAYAN DENİZ ULAŞIMI
Raylı ulaşım sistemine ağırlık verilmeli, metro daha çok yaygınlaştırılmalı ve mevcut hat planlarının bitirilmesi için merkezden yerel yönetime destek verilmeli, deniz taşımacılığından da azami ölçüde yararlanılmalıdır.
Deniz taşımacılığında rekabet sağlanmalı, araçların hızı artırılmalı ve yakalar arası iskele sayıları artırılırken kıyıya paralel taşımacılık da yapılmalı ve fiyatlar makul seviyelere çekilmelidir. Ayrıca dolmuş motor hatları da genişletilmelidir.

Kara, deniz ve demiryolu toplu taşıma araçları birbiri ile koordineli bir şekilde çalışır hale getirilmelidir.
Otopark sorunu giderilmeli katlı otoparklar inşa edilmeli,AVM ya da benzeri oluşumların otoparkları halka açılmalı,İSPARK fiyatlarında indirim uygulanmalı ve yeni inşaatlarda,otopark zorunluluğuna harfiyen uyulmalı diye düşünüyorum.

Cezayir Doğan
Radyo Trafik Genel Yayın Yönetmeni

cezayir.dogan@radyotrafik.com

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*